Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2007

Three Brazilian soldiers

Το παραθέτω όπως είναι γιατί αν το μεταφράσω θα χάσει το νόημά του:


Donald Rumsfeld briefed the President this morning. He told Bush that three Brazilian soldiers were killed in Iraq. To everyone's amazement, all of the color ran from Bush's face, then he collapsed onto his desk, head in hands, visibly shaken, almost whimpering. Finally, he composed himself and asked Rumsfeld: "Just exactly how many is a brazillion?"