Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

τα ψυχοτρόπαπες μας τι πίνεις...
και δεν μας δίνεις...